Materiały do pobrania


W celu ułatwienia komunikacji udostępniamy tu materiały do wykorzystania.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że wszystkie materiały są naszą własnością. Prosimy o uszanowanie praw autorskich i nie zmienianie plików poprzez modyfikacje kształtu, kolorów czy dodawanie dodatkowych elementów w ich obszarze. Dotyczy to także logo, które jest zgodne z wytycznymi wizualizacji firmy i zawiera stosowne pole ochronne.