LERG SA

Pustków – Osiedle 59D

39-206 Pustków 3

Polska

Informacje

NIP:        8720003568
REGON: 850022800

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydz. Gospodarczy KRS nr 0000033727
BDO 000041189

Bank Pekao S.A. Oddział w Dębicy 43 1240 4764 1111 0000 4863 8502 (PLN)
Kapitał zakładowy 3 813 981,60 zł


Punkty GPS

Brama Osobowa

Szerokość: 50° 7’10.22″N
Długość: 21°31’14.57″E

Brama Towarowa (TIR)

Szerokość: 50°07’00.0″N
Długość: 21°30’42.3″E

Formularz kontaktowy

  Działy kontaktowe

  Centrala

  elerg@lerg.pl

  t: +48 14 680 62 11

  f: +48 14 680 63 00

  Sekretariat Zarządu

  elerg@lerg.pl

  t:  +48 14 680 62 13

  Dział Zakupów

  e: zakupy@lerg.pl

  t: +48 14 68 06 223

  t: +48 14 68 06 436

  Dział Obsługi Klienta

  e: dok@lerg.pl

  t: +48 14 68 06 219

  Dział Kadr

  e: rekrutacja@lerg.pl

  t: +48 14 68 06 533

  Dział Handlowy

  Dział Marketingu / Kontakt dla mediów