Firma Lerg® jest producentem formaliny, która stanowi bazę do dalszej produkcji żywic syntetycznych. To wodny roztwór aldehydu mrówkowego (formaldehyd), który występuje w postaci gazowej.

W naszej firmie, jako bazę do produkcji formaliny wykorzystujemy wodę o nieskazitelnej czystości. Stężenie aldehydu mrówkowego w poszczególnych produktach jest różne i zależy przede wszystkim od zastosowania danego roztworu.

Substancja ta wykazuje właściwości konserwujące oraz eliminujące przetrwalniki bakterii. Powoduje koagulację białek, w związku z czym wykorzystuje się ją często do tworzenia i konserwacji modeli anatomicznych. Stosując formalinę, należy zachować szczególne środki ostrożności. Nie tylko jest to substancja żrąca, ale także wchodzi w reakcję z powietrzem, wytwarzając przy tym trujący gaz, silnie drażniący drogi oddechowe. Produkt ten ma zastosowanie do produkcji żywic syntetycznych, klejów, pianki poliuretanowej, dodatków do betonu.

Klientów, którzy zainteresowani są kupnem formaliny, zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów danego produktu (tj. np. stężenie).

Czym jest Formaldehyd?

Aldehyd mrówkowy (lub również metanal) jest organicznym związkiem chemicznym, naturalnie występującym w przyrodzie. Znajduje się w niewielkich ilościach w zwierzętach, owocach, warzywach czy napojach i mięsie. Zbudowany jest z cząstek wodoru, węgla oraz tlenu i ma formę bezbarwnego gazu.

Do czego jest stosowany?

Formaldehyd stosowany jest jako półprodukt podczas produkcji tworzyw sztucznych, klejów do wyrobów drewnianych (np. mebli biurowych) oraz poliuretanów. Substancja ta ma wysoką odporność na ciepło, dzięki czemu żywice na jej bazie wykorzystywane są jako spoiwa w częściach samolotów oraz samochodów. Jest to substancja bardzo szeroko stosowana w całym przemyśle, również w branżach spożywczych.

Formaldehyd w środowisku

Metanal jest gazem, który występuje wszędzie wokół nas – ale w niskich, niemalże niewykrywalnych stężeniach. W dużych ilościach jest bardzo groźną trucizną, szkodliwą dla m.in. dróg oddechowych. Firmy takie jak my, korzystające z tej substancji, zapewniają bezpieczne warunki jego wykorzystywania. Użycie go w różnorodnych procesach i tworzywach znajduje się pod nadzorem wielu regulacji krajowych i europejskich.

Zapytaj o produkt

Andrzej Ziobrowski

PRODUCT MANAGER

t: +48 14 680 63 15

k: +48 660 738 125

Katalog do pobrania