Marian Kwiecień

PREZES ZARZĄDU

Agnieszka

Kozubek – Bespalenko

V-CE PREZES ZARZĄDU

DYREKTOR GENERALNY

Andrzej Korona

CZŁONEK ZARZĄDU

DYREKTOR DS. ZAKUPÓW I LOGISTYKI

Andrzej Skowron

PROKURENT

DYREKTOR PRODUKCYJNO –TECHNICZNY

Adam Bek

PROKURENT

DYREKTOR DS. EKONOMICZNYCH

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Szczęch

PROKURENT

DYREKTOR HANDLOWY