Lerg® Spółka Akcyjna w Pustkowie prowadzi działalność w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie LERG S.A. sieciami o napięciu 6 kV oraz sieciami niskich napięć.

 

Na prowadzoną działalność posiadamy koncesje wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

w zakresie obrotu energią elektryczną – koncesja nr OEE/830/613/W/OKR/2015/WK

w zakresie dystrybucji energii elektrycznej – koncesja nr DEE/345/613/W/ OKR/2015/WK

 

Działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej prowadzimy za pomocą sieci, 6kV oraz sieci rozdzielczej niskiego napięcia. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-4711-29(5)/2014/2015/613/BT LERG S.A. z siedzibą w miejscowości Pustków-Osiedle od 1 lutego 2012 r. pełni funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na własnej sieci, natomiast decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WOSE.4731.3.6.2023.AB system dystrybucyjny LERG S.A. na ograniczonym geograficznie obszarze zakładu przemysłowego zlokalizowanego w miejscowości Pustków-Osiedle 59D jest zamkniętym systemem dystrybucyjnym na okres od 1 października 2023 roku do 31 grudnia 2030 roku.

Zamknięty System Dystrybucyjny
Rejestr magazynów energii elektrycznej