PRODUKTY

W ofercie produktowej znajdą Państwo poliole poliestrowe Rigidol® (wdrożone dzięki pozyskaniu funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020)żywice poliestrowe Estromal®,  żywice fenolowe (nowolakowe, rezolowe), żywice aminowe (mocznikowe, melaminowe), żywice odlewnicze, układy klejowe, utwardzacze oraz pozostałe substancje chemiczne produkowane w LERG.

STREFA KLIENTA

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi współpracy.
Dla zalogowanych Klientów udostępniamy karty charakterystyki.