W obrębie żywic odlewniczych firma Lerg® dysponuje nowoczesną wytwórnią żywic furanowych. Materiały te są świetnym sposobem na stworzenie wielu różnych elementów z tworzyw sztucznych, wyróżniających się niezwykłą precyzją. Gwarantem uzyskania części o najwyższej dokładności jest wykorzystanie odpowiedniego tworzywa.

Musi ono wyróżniać się między innymi:

• optymalną lepkością – im niższa, tym lepiej można odwzorować szczegóły formy,
• niewielkim współczynnikiem kurczenia – dzięki niemu uzyskuje się element w pożądanym rozmiarze,
• właściwościami odpowiadającymi zastosowaniu danej części – w zależności od sposobu wykorzystania gotowego wyrobu, powinno się wykorzystywać odpowiednie materiały (np. cechujące się wysoką twardością czy elastycznością).

Oferowane przez firmę Lerg® żywice odlewnicze świetnie sprawdzają się zarówno w przypadku techniki odlewania pełnego, jak i stopniowego. Dzięki temu możesz mieć pewność, że wykorzystując nasze produkty będziesz mógł stworzyć zarówno bardzo małe, precyzyjne części, jak i wielkogabarytowe.

W naszym asortymencie znajdują się produkty, przeznaczone do produkcji technologią:

• mas samoutwardzalnych – w tym celu proponujemy materiały furanowe, które świetnie sprawdzają się w produkcji mas formierskich i rdzeniowych,
• mas utwardzanych na gorąco (Hot-Box), gdzie najczęściej wykorzystuje się gotowe elementy jako formy do żeliwa i aluminium,
• skokowego utwardzania cieplnego (Thermoschock) – w tym przypadku najlepszym wyborem będą warianty mocznikowo-fenolowo-formaldehydowe,
• mas utwardzanych CO2 – to nowoczesna metoda, wykorzystująca metodę przedmuchiwania rdzenia dwutlenkiem węgla,
• Alpha-Set – najlepszym tworzywem do tej techniki jest model alkaliczny, fenolowy.

Technologia mas utwardzanych CO₂

W tej technologii oferowane są alkaliczne żywice fenolowe typu rezolowego przeznaczone głównie do produkcji rdzeni dla odlewów żeliwnych i staliwnych. Utwardzanie żywicy następuje poprzez przedmuchanie rdzenia CO₂.

Technologia mas samoutwardzalnych

Żywice furanowe serii Ekotec® są przeznaczone do sporządzania samoutwardzalnych mas formierskich (utwardzanych metodą bez ogrzewania-no bake). Żywice Ekotec 45 i Ekotec 60 są zalecane do sporządzania mas formierskich i rdzeniowych dla odlewów żeliwnych w odlewniach, w których nie ma regeneracji mas. Żywice Ekotec 75 R oraz Ekotec 80 zalecane są dla odlewów żeliwnych, w odlewniach gdzie stosowana jest regeneracja mas. Ekotec 90, ze względu na niską zawartość azotu, stosowany jest do produkcji mas wykorzystywanych w odlewach żeliwnych i staliwnych.

Technologia skokowego utwardzania cieplnego (thermoshock)

Metoda Thermoshock jest wykorzystywana do produkcji cienkich i płaskich rdzeni głównie do odlewów grzejników żeliwnych. Na ofertę składają się żywice mocznikowo-fenolowo-formaldehydowe.

Technologia mas utwardzanych na gorąco (hot-box)

Proces Hot – Box stosuje się do formowania rdzeni pełnych. Reakcja wiązania jest egzotermiczna, co sprzyja dalszemu zachodzeniu procesu utwardzania po usunięciu źródła ciepła. Rdzenie wykonane za pomocą tej technologii stosuje się do odlewów żeliwnych i aluminium (żywice mocznikowo- furfurylowe) oraz staliwnych (żywice fenolowo-formaldehydowe). Utwardzenie żywicy następuje w rdzennicy podgrzanej to temperatury 150-220oC w zależności od stosowanej żywicy. Przygotowanie masy składającej się z piasku kwarcowego, żywicy i utwardzacza, następuje przed procesem wstrzeliwania do rdzennicy Czas przetrzymywania masy w gorącej rdzennicy jest zależny od grubości ścianek rdzenia, składu masy oraz rodzaju stosowanej żywicy i mieści się przeważnie w przedziale od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund. Proces ten jest szczególnie zalecany do seryjnej produkcji rdzeni, w której wymagana jest dokładność i powtarzalność wymiarów i kształtów oraz odpowiednia wytrzymałość i wybijalność.

Technologia alpha-set

W technologii tej stosuje się alkaliczne żywice fenolowe typu rezolowego utwardzane estrami. Na masę rdzeniową w tej technologii składa się piasek kwarcowy, chromitowy lub cyrkonowy i żywica wraz z utwardzaczem . W wyniku reakcji zachodzącej między utwardzaczem a żywicą następuje utwardzanie formy lub rdzenia.

Zapytaj o produkt

Jerzy Zabrzycki

PRODUCT MANAGER

t: +48 14 680 62 52

k: +48 660 738 120

Mirosław Ruciński

PRODUCT MANAGER

t: +48 14 680 62 35

k: +48 660 738 127

Katalog do pobrania