Lerg® w Pustkowie jest producentem i eksporterem żywic syntetycznych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu, m.in.: w budownictwie, motoryzacji, meblarstwie czy górnictwie.

 

Oferta Lerg® to głównie żywice poliestrowe, nowolakowe i fenolowe, żywice do materiałów drewnopochodnych, izolacyjnych, warstwowych oraz żelkoty, poliole poliestrowe, formalina, a także produkty marki Polfill® dedykowane do napraw lakierniczych. Portfolio spółki liczy obecnie około 600 produktów.

Firma kładzie szczególny nacisk na utrzymanie wysokiej jakości wytwarzanych wyrobów oraz dostosowanie profilu produkcji do aktualnych potrzeb Klientów krajowych i zagranicznych. Zarówno produktami, jak i uczciwością, a także rzetelną postawą w relacjach biznesowych Lerg® zapracował na pozycję lidera wśród producentów żywic syntetycznych w Polsce oraz jednego z czołowych dostawców surowców i półproduktów chemicznych w Europie.

Stale wzbogacana oferta Lerg® spełnia najwyższe wymagania Klientów dzięki zwiększaniu nakładów na badania i rozwój, ciągłe doskonalenie kwalifikacji pracowników wszystkich szczebli oraz szeroko prezentowaną postawę proekologiczną. Jest to także możliwe dzięki własnemu zapleczu badawczo-rozwojowemu oraz współpracy ze specjalistycznymi instytutami badawczymi w całej Polsce.

Firma corocznie przeznacza na inwestycje ponad 15 mln zł. Bardzo dużą wagę przywiązuje też do dbałości o środowisko naturalne. W ciągu ostatniego dziesięciolecia całkowite nakłady na ochronę środowiska przekroczyły kwotę 20 mln zł.

Dzięki wzmacnianiu zdolności produkcyjnych, Lerg® znalazł się na pierwszym miejscu w Polsce pod względem ilości produkowanych żywic.