Spółka Lerg® S.A. zajmuje się przede wszystkim działalnością produkcyjno – handlową w branży przemysłu chemicznego, która stanowi jej działalność podstawową. Firma specjalizuje się w produkcji żywic dla szerokiej gamy zastosowań. Jednakże praca tak dużej organizacji wymaga dla sprawnego działania prowadzenia wielu działalności dodatkowych, które są pomocne w codziennej aktywności. Często są one ważnym elementem całego procesu.

Dystrybucja Energii

Elektrycznej

LERG Spółka Akcyjna w Pustkowie prowadzi działalność w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie LERG S.A. sieciami o napięciu 6 kV oraz sieciami niskich napięć.

Program Operacyjny

Inteligentny Rozwój

2014-2020

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 firma LERG S.A. pozyskała dofinansowanie ze środków UE projektu obejmującego prowadzenie prac badawczo rozwojowych. Program ten dedykowany jest m.in…