1937

1937

1939

1939

1946

1946

1948

1948

1950-1955

1950-1955

1957

1957

1966

1966

1970

1970

1992

1992

1995

1995

2000

2000

2002

2002

2003

2003

2004

2004

2005

2005

2006

2006

2006

2006

2007

2007

2008

2008

2009

2009

2010 – 2011

2010 – 2011

2014

2014

2016

2016

2019

2019

2020

2020

2021 (marzec)

2021 (marzec)

2021 (wrzesień)

2021 (wrzesień)

2023

2023

Spółka Akcyjna „Lignoza” w Katowicach rozpoczyna budowę nowej wytwórni w Pustkowie (do 1939) noszącej nazwę „Lignoza” S.A. Katowice – Wytwórnia Pustków.

Przejęcie zakładu przez władze niemieckie i wywóz maszyn do Niemiec. Z chwilą wybuchu wojny produkcja Wytwórni Pustków zostaje przerwana. Niemcy do września 1940r. demontują i wywożą wgłąb Niemiec wszyskie maszyny i urządzenia, jednocześnie budując na terenie zakładu pomieszczenia dla wojska.

Odbudowa zakładu, produkcja pierwszych ton tłoczyw.

Poszerzenie produkcji o mieszanki mocznikowe i mieszanki bakelitowe.

Intensywny rozwój zakładu, uruchomienie produkcji szeregu nowych asortymentów: klejów
mocznikowych, rezolitów, baltoli, tłoczyw fenolowych, mocznikowych i melaminowych.
Wybudowano 6 bloków mieszkalnych, hotel robotniczy i dom kultury wraz z kinem.

Powstanie zakładowego Klubu Sportowego „Chemik”, którego działalność wspieramy do dziś.

Oddanie do eksploatacji instalacji do produkcji żywic poliestrowych.

Przekazanie nowego Wydziału Laminatów.

ZTS ERG został przekształcony w jednoosobową Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa.

Wniesienie akcji Spółki do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

Przystąpienie do Programu „Odpowiedzialność i Troska”, nagroda Prezesa NFOŚ, Złoty medal na targach POLEKO.

Rozbudowa instalacji do produkcji żywic poliestrowych.

Nowa instalacja formaliny.

Przejęcie firmy przez prywatnego właściciela Pana Mariana Kwiecień.

Rozbudowa reaktorów do produkcji żywic rezolitowych.

Budowa drugiej instalacji do produkcji żywic poliestrowych.

Uruchomienie instalacji do produkcji nowolaków drobnomielonych.

Uruchomienie reaktora do produkcji żywic wodorozcieńczalnych.

Uruchomienie trzeciej nitki instalacji do produkcji żywic poliestrowych.

Zmiana nazwy zakładu na LERG SA.

Modernizacja stokażu surowców oraz stanowisk do załadunku i rozładunku autocyster na Wydziale Żywic Aminowych, rozbudowa Wydziału Żywic Poliestrowych i Fenolowych  o nowe aparaty nowolakowe.

Przejęcie producenta opakowań giętkich Marpol S.A. z Ignatek k. Białegostoku.

Marpol S.A. wykupił 100% udziałów GTX HANEX PLASTIC Sp. z o.o. – producenta folii termoformowalnych, preform i butelek PET.

Zakup Zakładów Chemicznych Permedia S.A. w Lublinie – producenta środków barwiących i dodatków przeznaczonych do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Zakup Zakładów Tworzyw Sztucznych Izo-Erg z Gliwic – producenta laminatów elektroizolacyjnych i konstrukcyjnych.

Zakup spółki Ciech Żywice z Nowej Sarzyny – producenta żywic poliestrowych i epoksydowych (zmiana nazwy spółki na Sarzyna Chemical).

Zakup spółki Elana Pet z Torunia, specjalizującej się w recyklingu PET oraz produkcji maszyn i zbiorników stalowych (zmiana nazwy spółki na Lerg-Pet).

Nabycie 76 proc. udziałów w niemieckiej spółce WeButex Kunststoffbearbeitung GmbH, specjalizującej się w przetwórstwie laminatów termoutwardzalnych.