Związki zawodowe


LERG szanuje swobodę pracowniczą w zakresie przynależności do grup zawodowych (część naszych pracowników należy między innymi do Związku Inżynierów i Techników), ale także ich prawa reprezentują pracownicze Związki Zawodowe. Tych grup mamy w firmie 4, z czego najliczniejsze należą do struktur Solidarności, OPZZ i Solidarności 80.