"Złoty Lider"

2012-01-10 08:32:01


Dodano: 11 lipca 2011
W czwartek 07.07.2011 w Filharmonii Podkarpackiej przyznano tytuł „Lidera Województwa Podkarpackiego”. Izba Przemysłowo- Handlowa po raz dziesiąty wręczała też certyfikaty "Wiarygodna firma województwa podkarpackiego". LERG otrzymał certyfikat oraz tytuł „Lider Złoty” województwa podkarpackiego - wyróżnienie to otrzymaliśmy po raz drugi.

Aby zdobyć wyróżnienie firma musi spełniać wiele warunków, do których zalicza się bardzo dobrą opinię w środowisku gospodarczym pod względem stabilności biznesowej, mając na uwadze dbałość o sprawy kadrowe. Musi przedstawić swoje wyniki finansowe czy referencje współpracujących przedsiębiorstw, musi złożyć szereg dodatkowych dokumentów takich jak np. zaświadczenia z urzędów skarbowych.

Wyróżnienia " Lider województwa" przyznano firmom które przede wszystkim dbają o stabilność zatrudnienia i nie zwalniają pracowników w poszukiwaniu oszczędności. Trzeba po prostu udowodnić że jest się wiarygodnym partnerem dla wszystkich.