LERG partnerem akcji Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko”


W dniu 4.04.2012r. firma LERG przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Ciuch w ruch”, która wspiera podopiecznych Fundacji „Mimo wszystko”. Projekt ten polega na zbiórce używanej odzieży oraz tekstyliów, które następnie poddawane są recyklingowi.

 Akcja „Ciuch w ruch” łączy w sobie dwie bardzo istotne kwestie – pomoc potrzebującym oraz ochronę środowiska naturalnego. Przedmioty takie jak ubrania, obuwie, torebki czy paski można przynosić do specjalnie wyznaczonych do tego celu pojemników. Rzeczy te, z pozoru bezużyteczne, mogą być ponownie wykorzystane, a tym samym przynieść zysk podopiecznym Fundacji, jak również przyczynić się do zmniejszenia liczby odpadów i zanieczyszczenia środowiska.

Działania te doskonale wpisują się w politykę firmy LERG. Nasza spółka przyłączyła się do akcji wspierającej Fundację i pracownicy mają już możliwość wrzucania odzieży do specjalnie przygotowanych pojemników, które znajdują się na terenie firmy. LERG aktywnie wspiera inicjatywy społeczne mające na celu niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. Równie priorytetowo spółka traktuje kwestie związane z ochroną środowiska – mówi Agnieszka Kozubek-Bespalenko – V-ce Prezes Zarządu.


Fundacja „Mimo Wszystko” założona przez aktorkę Annę Dymną istnieje od 2003 roku. Głównym celem przyświecającym organizacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym z całej Polski poprzez finansowanie ich leczenia i rehabilitacji.

Więcej informacji na temat projektu „Ciuch w ruch” oraz instytucji, które przystąpiły do akcji znaleźć można na stronie Fundacji http://mimowszystko.org/portal/pl/20/2123/Nadaj_swoim_niepotrzebnym_ubraniom_sens.html