W dniu 24 kwietnia br. w siedzibie naszej spółki odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Prelekcję przeprowadziła Ochotnicza Straż Pożarna z Zawady.

Szkolenie z pierwszej pomocy to wyjątkowa okazja, aby uzyskać kompetencje które pomogą odpowiednio zareagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.W czasie zajęć uczestnicy mieli okazję przećwiczyć resuscytacje na fantomach, a także zapoznać się z obsługą Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED). Ponadto,  uczestniczy ćwiczyli ze specjalną kamizelką Act Fast, która służy do nauki rękoczynu Heimlicha na zakrztuszenia i zadławienia.

Wykład był bardzo ciekawy, a ćwiczenie niebywale praktyczne i angażujące całą grupę.

Najnowsze artykuły
17 kwietnia 2024
Uruchomienie nowej instalacji polioli
27 marca 2024
Pogodnych i Radosnych Świąt Wielkanocnych