Firma Lerg dołączyła do grona laureatów Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Innowacyjne technologie przyszłości”. Kapituła konkursu doceniła spółkę za systematyczne inwestycje w zaplecze badawczo – rozwojowe oraz realizację projektu pt.: „Opracowanie nowoczesnej grupy polioli poliestrowych o podwyższonej ognioodporności będącej efektem zwiększonej zawartości struktur tereftalowych pochodzących z recyklatu poli(tereftalanu etylenu) tzw. rPET”.

Prestiżowa Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju przyznawana jest od 5 lat. Większość wyróżnionych projektów jest w fazie realizacji, a nagroda jest wyrazem szacunku dla pomysłu, a także planu na przyszłość. Statuetki trafiają do organizacji i osób, które wyznaczają trendy inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, a tym samym inicjują zmiany rynkowe.

Laureaci PNIR 2020 – Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju

Najnowsze artykuły
19 października 2023
Nowe poliole z recyklatu PET
6 października 2023
Lerg na targach KOMPOZYT-EXPO®