Działalność dodatkowa


Realizacja podstawowej funkcji jest wspierana często przez dodatkowe aktywności. Są to czynności, bez których produkcja żywic byłaby trudniejsza, bądź takie, które pomagają w efektywniejszej, ekologicznej produkcji coraz lepszych wyrobów. Część tych działań przedstawiamy poniżej:

  • Energetyka - Dystrybucja Energii Elektrycznej
  • Unia dla przedsiębiorczych