Laminaty


Oferujemy żywice orto - i tereftalowe oraz na DCPD do produkcji laminatów poliestrowo – szklanych. Są to preakcelerowane, tiksotropowane żywice o obniżonej emisji styrenu w czasie przetwarzania.

Żywice konstrukcyjne ortoftalowe stosowane do produkcji sprzętu pływającego posiadają atesty wydane przez Germanischer Lloyd.

Laminaty wyprodukowane z użyciem żywic tereftalowych charakteryzują się - w porównaniu z klasycznymi żywicami ortoftalowymi – podwyższoną odpornością chemiczną oraz bardzo dobrymi parametrami mechanicznymi.

Ponadto oferujemy konstrukcyjną żywicę poliestrową w wersji uniepalnionej. Może być ona wykorzystywana do produkcji laminatów, od których wymagany jest wysoki poziom trudnopalności (np. obudowy skrzynek elektrycznych).

Estromal 11 LM 02
Estromal 11 LM 01/1
Estromal DL145-1
Estromal 14 LM 04
Estromal 14LM
Estromal 17 LM
Estromal 14CNP
LERG SA / Pustków - Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3/ tel. +48 14 680 62 11 / e-mail: lerg@lerg.pl