PRESS ROOM


W celu ułatwienia komunikacji udostępniamy tu materiały do wykorzystania.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że wszystkie materiały są naszą własnością. Prosimy o uszanowanie praw autorskich i nie zmienianie plików poprzez modyfikacje kształtu, kolorów czy dodawanie dodatkowych elementów w ich obszarze. Dotyczy to zwłaszcza logo, które jest zgodne z wytycznymi wizualizacji firmy i zawiera stosowne pole ochronne.

LERG SA / Pustków - Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3/ tel. +48 14 680 62 11 / e-mail: lerg@lerg.pl