Żywice poliestrowe


Żywice poliestrowe są to ciekłe roztwory poliestru i monomerów sieciujących. Sam poliester jest produkowany w instalacjach zapewniających określone parametry techniczne, m.in. grzanie do wysokich temperatur (powyżej 200 oC) i szybkie chłodzenie. Po wyprodukowaniu jest rozpuszczany standardowo w styrenie i w ten sposób powstaje żywica poliestrowa. W zależności od przeznaczenia żywicy (np. polimerobeton, laminaty lub inne) jest ona modyfikowana o różne dodatki jak np. zmniejszające emisję substancji lotnych do atmosfery (parafiny), obniżające temperaturę rozgrzewania przy utwardzaniu (związki miedzi) czy poprawiające utwardzanie (aminy). Użycie żywicy poliestrowej z chemicznego punktu widzenia polega na nieodwracalnym procesie przejścia w stan stały podczas zjawiska zwanego sieciowaniem. Z punktu widzenia przetwórcy natomiast, jest to proces utwardzania przy udziale przyspieszcza i utwardzacza. Najczęściej używa się tu związków kobaltowych i nadtlenków. Żywice poliestrowe pełnią zawsze rolę lepiszcza dla innych materiałów, którymi w zależności od aplikacji są: włókna szklane, węglowe czy różnego rodzaju wypełniacze mineralne. Żywice te wykazują bardzo dobrą odporność na działanie wody jak również  na działanie różnych substancji w tym beztlenowych kwasów nieorganicznych i rozcieńczonych kwasów utleniających. Wyroby, których bazą są żywice poliestrowe posiadają też dobre właściwości mechaniczne i elektroizolacyjne, sprawiając, że produkty te cieszą się nieustanną i dużą popularnością na rynkach.

Estromal®


Produkowane w LERG nienasycone żywice poliestrowe Estromal® wytwarzane są na szerokiej bazie surowcowej:

· Ortoftalowe
· Tereftalowe
· Izoftalowe
· Izo/npg
· DCPD


Żywice produkowane pod marką Estromal® znajdują zastosowanie praktycznie we wszystkich znanych aplikacjach. Służą m.in. do produkcji rur i zbiorników polimerbetonu, odlewów, laminatów poliestrowo-szklanych (w tym do łączenia z płytami akrylowymi i ABS w wannach i brodzikach),  figur ogrodowych a także w technologii bezwykopowej renowacji kanalizacji CIPP. Żywice Estromal® przeznaczone do produkcji łodzi posiadają stosowny atest Germanischer Lloyd. Na szczególną uwagę zasługują żywice tereftalowe Estromal®, które są produkowane na bazie recyklatu PET. Żywice te mają większą odporność chemiczną porównywalną z żywicami izoftalowymi. Najnowocześniejszy system filtracji sprawia, że żywice Estromal® nie różnią się pod względem klarowności i czystości od żywic poliestrowych typu ortoftalowego. Wszystkie żywice Estromal® przechodzą kilkustopniowy proces kontroli, co gwarantuje zgodność parametrów z deklarowanymi i dostawy żywic o niezmiennych właściwościach fizyko – chemicznych.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z bogatą ofertą żywic poliestrowych firmy LERG.


Pobierz Katalog Lerg Żywice Poliestrowe

Pobierz Katalog Lerg Żywice WinyloestroweLERG SA / Pustków - Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3/ tel. +48 14 680 62 11 / e-mail: lerg@lerg.pl