Materiały ogniotrwałe


Produkowane przez nas żywice nowolakowe charakteryzują się szeroką możliwością zastosowań w przemyśle m.in. gumowym, odlewniczym, budowlanym czy górniczym.


Żywice wykonane są z wykorzystaniem procesu polikondensacji formaldehydu i fenolu. Środowisko kwaśne i nadmiar fenolu pozwalają na otrzymanie substancji nazwanej nowolakiem. To tworzywo sztuczne wykorzystywane jest również do produkcji tłoczyw, materiałów ogniotrwałych oraz lakierów ochronnych. Nowolaki charakteryzuje to, że są termoplastyczne i otrzymują stałą formę dopiero przy dodaniu utwardzaczy, czyli przy ostatnim stadium przetwarzania. W wyniku reakcji z utwardzaczem, żywice te zyskują właściwości nierozpuszczalne oraz nietopliwe, dzięki czemu idealnie nadają się na materiały ogniotrwałe. Żywice nowolakowe do osiągnięcia temperatury 250 stopni Celsjusza nie ulegają procesom i zmianom chemicznym. Ich dodatkową zaletą jest również elektroizolacyjność.


W naszej ofercie znajdują się m.in. specjalne, drobnomielone żywice nowolakowe (stosowane np. do mieszanek gumowych czy piaskowo – żywicznych, wykładzin i materiałów dźwiękochłonnych czy wojłoków technicznych).


Fenoplasty, czyli tworzywa na bazie omawianych żywic, wykorzystywane są m.in. jako:

  • Dodatki do lakierów, spoiw, kitów czy klejów, dzięki czemu substancje te wykazują właściwości ogniotrwałe
  • Okładziny ścierne sprzęgieł i hamulców
  • Wytrzymałe tłoczywa do prasowania
  • Uchwyty narzędzi czy form

Ponadto, nasze żywice idealnie nadają się na materiały ogniotrwałe, takie jak np.: wlewnice, bloczki czy cegły do wymurówek pieców i miejsc narażonych na duże temperatury, tarcze ścierne czy paski klinowe.


Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie osób wykorzystujących nasze produkty, dlatego nasze żywice mają minimalną wartość fenolu w sobie, który działa bardzo szkodliwie na drogi oddechowe i błony śluzowe. Jednakże, dzięki swoim właściwościom, jest szeroko stosowany w przemyśle (m.in. na wspomniane materiały ogniotrwałe). W obawie o bezpieczeństwo, staramy się używać tak mało fenolu jak tylko możliwe, przy zachowaniu najwyższych parametrów i właściwości żywic.


W naszej ofercie dostępne są następujące produkty:

  • Nowolak MD 4/3
  • Nowolak MD F-1
  • Nowolak MD F-2
LERG SA / Pustków - Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3/ tel. +48 14 680 62 11 / e-mail: lerg@lerg.pl