Żywice furanowe serii Ekotec® są przeznaczone do sporządzania samoutwardzalnych mas formierskich (utwardzanych metodą bez ogrzewania-no bake). Żywice Ekotec 45 i Ekotec 60 są zalecane do sporządzania mas formierskich i rdzeniowych dla odlewów żeliwnych w odlewniach, w których nie ma regeneracji mas. Żywice Ekotec 75 R oraz Ekotec 80 zalecane są dla odlewów żeliwnych, w odlewniach gdzie stosowana jest regeneracja mas. Ekotec 90, ze względu na niską zawartość azotu, stosowany jest do produkcji mas wykorzystywanych w odlewach żeliwnych i staliwnych.

Najnowsze artykuły
19 października 2023
Nowe poliole z recyklatu PET
6 października 2023
Lerg na targach KOMPOZYT-EXPO®