W technologii tej stosuje się alkaliczne żywice fenolowe typu rezolowego utwardzane estrami. Na masę rdzeniową w tej technologii składa się piasek kwarcowy, chromitowy lub cyrkonowy i żywica wraz z utwardzaczem . W wyniku reakcji zachodzącej między utwardzaczem a żywicą następuje utwardzanie formy lub rdzenia.

Najnowsze artykuły
19 października 2023
Nowe poliole z recyklatu PET
6 października 2023
Lerg na targach KOMPOZYT-EXPO®