Żywice poliestrowe podczas sporządzania mieszanki przyjmują duże ilości wypełniaczy, a w trakcie dotwardzania charakteryzują się niskim pikiem egzotermicznym. Gotowe wyroby wykazują minimalny skurcz.

Najnowsze artykuły
19 października 2023
Nowe poliole z recyklatu PET
6 października 2023
Lerg na targach KOMPOZYT-EXPO®