Żywice ciekłe stosowane są do zwilżania/sieciowania ziarna ściernego w produkcji tarcz ściernych, a także do mocowania ziarna do podkładu przy produkcji materiałów ściernych nasypowych. Głównym surowcem jest fenol, ale posiadamy również żywice z dodatkiem mocznika lub melaminy. Żywice dostępne są w różnych zakresach lepkości; oferujemy również szereg żywic drobnomielonych.

Najnowsze artykuły
19 października 2023
Nowe poliole z recyklatu PET
6 października 2023
Lerg na targach KOMPOZYT-EXPO®