Produkujemy szereg żywic stosowanych jako lepiszcze do wytwarzania materiałów ogniotrwałych w postaci cegieł do wymurówek pieców, bloczków, wlewnic itp.

Rodzaje żywic:
■ drobnomielone żywice nowolakowe,
■ ciekłe żywice fenolowo-formaldehydowe typu rezolowego,
■ fenolowo-formaldehydowe żywice typu nowolakowego,
■ ciekłe żywice fenolowo-formaldehydowe typu nowolakowego.

Najnowsze artykuły
19 października 2023
Nowe poliole z recyklatu PET
6 października 2023
Lerg na targach KOMPOZYT-EXPO®