Żywice orto – i tereftalowe ESTROMAL® do produkcji laminatów poliestrowo – szklanych to preakcelerowane, tiksotropowane żywice o obniżonej emisji styrenu w trakcie przetwarzania. Żywice konstrukcyjne ortoftalowe stosowane do produkcji sprzętu pływającego posiadają atest wydany przez DNV.

Najnowsze artykuły
19 października 2023
Nowe poliole z recyklatu PET
6 października 2023
Lerg na targach KOMPOZYT-EXPO®