Osoby


Marian Kwiecień – Prezes Zarządu LERG
(do pobrania)

 title=

Agnieszka Kozubek – Bespalenko – V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny (do pobrania)

LERG SA / Pustków - Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3/ tel. +48 14 680 62 11 / e-mail: lerg@lerg.pl