Na co dzień kierujemy się ponadczasowymi wartościami takimi jak wiarygodność, uczciwość, bezpieczeństwo i etyka. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za biznes, ale również za społeczność oraz środowisko naturalne w którym żyjemy i którego częścią jesteśmy. Naszym największym kapitałem są ludzie, dlatego zapewniamy im stabilne warunki pracy oraz możliwość rozwoju zawodowego, w zamian otrzymując ich zaangażowanie w realizację zadań. Budujemy i rozwijamy naszą tożsamość przy pomocy i dla ludzi.

Polityka Jakości i Środowiskowa

Polityką Jakości i Środowiskową Spółki jest wiodąca pozycja polskiego dostawcy
żywic syntetycznych i innych produktów chemicznych dla odbiorców z wielu
branż przemysłu przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

 

Misja

Jesteśmy nowoczesną, proekologiczną, stale doskonalącą się firmą branży chemicznej, satysfakcjonującą istotne strony zainteresowane.

Wizja

Wiodąca firma wśród polskich producentów branży chemicznej pod względem wartości sprzedaży oraz osiąganych zysków.

Wartości

Bezpieczeństwo

które zapewniamy Pracownikom w miejscu pracy oraz Kontrahentom i innym osobom, które znajdują się na terenie Spółki.

Kompetencja i jakość

pogłębiamy naszą wiedzę, rozwijamy nasze kompetencje, profesjonalizm, kreatywność oraz pracę zespołową, w celu podejmowania lepszych decyzji dla Firmy i jej partnerów biznesowych i ciągłego podnoszenia jakości naszych produktów i usług oraz budowania zaufania do Firmy i jej Pracowników.

Odpowiedzialność

to dla nas należyte wywiązywanie się ze swoich zobowiązań i akceptacja odpowiedzialności związanej z ich prawidłową realizacją.

Uczciwość i praworządność

prawdomówność, przejrzystość, postępowanie w sposób słuszny, uczciwy, etyczny i zgodny z prawem stanowi pod­stawę naszych działań.

Rozwój

w dostarczaniu produktów kierujemy się zasadą ciągłego doskonalenia poprzez wdrażanie nowych technologii i usprawnianie systemów zarządzania

Szacunek

uznajemy godność i wartości innych osób oraz zasady uczciwej konkurencji, a także respektujemy i uwzględniamy je w dążeniu do osiągnięcia naszych celów.

Przewidywalność

prowadzimy działania na bazie przemyślanych decyzji podjętych w oparciu o wyznawane wartości, naszą najlepszą wiedzę i doświadczenie zawodowe. Gwarantujemy naszym Klientom dostarczanie produktów o powtarzalnej, wysokiej jakości.