Lerg sfinalizował zakup spółki ELANA-PET


Na postawie zawartej z firmą Boryszew SA w  dniu 30 sierpnia 2021r. umowy sprzedaży spółka Lerg S.A. nabyła 100% kapitału zakładowego w ELANA-PET z siedzibą w Toruniu.

ELANA-PET Sp. z o.o. to firma działająca w branży technicznej, której jedną z głównych specjalizacji jest skup tworzyw sztucznych i recykling PET. Spółka świadczy także usługi z zakresu produkcji maszyn i zbiorników stalowych.