LERG wyróżniony tytułem Perły Polskiej Gospodarki


Już po raz drugi firma Lerg została wyróżniona tytułem Perły Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Duże tj. wśród przedsiębiorstw o przychodach rocznych od 100 mln do 1 mld zł. Wyróżnienie to zostało przyznane przez Redakcję Magazynu Polish Market oraz Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za konsekwentną realizacje polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycje lidera wśród najbardziej dynamicznych i efektywnych przedsiębiorstw w Polsce. 

Gala Pereł Polskiej Gospodarki odbyła się 28 października br. w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie. To już czternasta edycja tego wyjątkowego wydarzenia organizowanego przez wydawcę anglojęzycznego miesięcznika Polish Market. Patronat nad Galą objęli: Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł „Perły Polskiej Gospodarki” jest przyznawany na podstawie szczególnych kryteriów i metodologii opracowanych przez naukowców z Zakładu Analizy i Wspomagania Decyzji Instytutu Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oceniających kondycję ekonomiczno – finansową polskich firm.