PZPN dla LERG

2012-01-10 10:52:06

Dodano: 29 sierpnia 2011
W dniu 27 sierpnia 2011 r. na terenie Kompleksu Rekreacyjno – Turystycznego w Pustowie – Osiedlu nastąpiło uroczyste przekazanie klubowi sportowemu Chemik Pustków nowego obiektu. Służyć on będzie zarówno zawodnikom, jak również sędziom i członkom osiedlowej rady sołeckiej.

W trakcie tej uroczystości miało również miejsce przekazanie srebrnej odznaki PZPN przyznanej firmie LERG przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej w dowód uznania za dotychczasową działalność i wieloletni wkład firmy w rozwój klubu. Odznakę w imieniu firmy LERG odebrała pani Agnieszka Kozubek-Bespalenko – V-ce Prezes Zarządu.Firma LERG na stale wpisuje się w historię klubu sportowego Chemik, którego działalność nieustannie wspiera od momentu jego powstania aż po dzień dzisiejszy. Wierzymy, że realizacja tego projektu zwiększy atrakcyjność obiektów sportowych w Pustkowie-Osiedlu oraz przyczyni się do rozwoju sportu w naszej gminie. Uhonorowanie firmy LERG przez PZPN jest wyrazem tego, że nasza firma dostrzega wagę i znaczenie oraz zbawienny wpływ ruchu i sportu na życie człowieka oraz stale angażuję się w inicjatywy społeczne, mające na celu zapewnienie zwłaszcza dzieciom i młodzieży możliwości realizowania się i spełniania właśnie poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych.

Warto również nadmienić, że uroczystości otwarcia poprowadził Józef Marek, prezes Chemika i wieloletni pracownik firmy LERG, a w gronie zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Andrzej Reguła, wicewojewoda podkarpacki oraz wójt gminy Dębica Stanisław Rokosz.