LERG wspiera szkolnictwo


Z przyjemnością informujemy, iż  w ofercie edukacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Pawła II w Dębicy (tzw. „Mechanika”) pojawił się nowy kierunek kształcenia – Operator Urządzeń Przemysłu Chemicznego. Klasa ta objęta została specjalnym  patronatem firmy LERG. 

„LERG jest jednym z największych przedsiębiorstw w regionie, a co za tym idzie również jednym z najbardziej znaczących pracodawców na rynku lokalnym. Jako firma kładziemy szczególny nacisk na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, co przekłada się na tworzenie nowych miejsc pracy. Dostrzegamy i  doceniamy potencjał oraz znaczenie kapitału ludzkiego, który w ogromnej mierze stanowi o sile i sukcesie przedsiębiorstwa. Stawiamy na wykształconych, ambitnych pracowników, dlatego też chętnie podjęliśmy współpracę z Zespołem Szkół Mechanicznych w Dębicy. Liczymy, że nowy kierunek zapewni wielu młodym ludziom łatwiejszy dostęp do miejsc pracy i przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia w regionie, a załodze LERG pozwoli wzbogacić się o nową, wykwalifikowaną kadrę”- tłumaczy Agnieszka Kozubek-Bespalenko, V-ce Prezes LERG SA.

Oprócz zakładów chemicznych absolwenci będą mogli znaleźć pracę również w zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych, w przemyśle papierniczym i farmaceutycznym, przemyśle farb i lakierów, w stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków, czy też w instytucjach badawczych i laboratoriach chemicznych.

Jeszcze raz zachęcamy do zapoznania się z nowym kierunkiem oraz wyboru tego ciekawego i odpowiedzialnego zawodu. Więcej informacji będzie można uzyskać podczas dnia otwartego, który szkoła organizuje w dniu 8 maja 2015r. Serdecznie zapraszamy!