Nie doszło do finalizacji zakupu ZTS Gamrat SA przez firmę LERG

2011-12-01 08:39:10

Dodano: 14 stycznia 2011

W listopadzie 2010 Zarząd LERG złożył kolejną pisemną ofertę cenową na zakup 85% akcji Skarbu Państwa firmy Gamrat. Minister Skarbu wybrał jednak ofertę innego podmiotu.

W związku z powyższym Zarząd LERG postanowił przyspieszyć realizację celów zawartych we własnym planie inwestycyjnym na lata 2011-2013. Celem Spółki nadal jest osiągnięcie dominującej pozycji wśród światowych producentów branży chemicznej.

Spółka nie poniosła istotnych kosztów, ani nie zaciągnęła żadnych zobowiązań finansowych związanych z zakupem Gamratu, nie wpłynie to zatem na pogorszenie wyniku finansowego Spółki za rok 2010.