LERG z pozytywnym wynikiem po audicie ISO


W dniach 6-8 listopada w firmie LERG trwał audyt wznawiający (recertyfikacyjny), na podstawie którego firma ponownie uzyskała certyfikat. Oznacza to, że spółka niezmiennie od 1998 roku spełnia wszystkie wymagania międzynarodowej normy ISO 9001.

Audyt wznawiający został przeprowadzony przez firmę DEKRA Certifikation. Audytorzy odwiedzili wszystkie działy przedsiębiorstwa (m.in. technologiczny, obsługi klienta, ochrony środowiska, marketingu, zakupów, logistyki, rozwoju a także wydziały produkcyjne: żywic fenolowych i poliestrowych, żywic aminowych oraz formaliny). Przeprowadzono szereg rozmów z poszczególnymi pracownikami oraz dokonano przeglądu dokumentacji. Uzyskany wynik po raz kolejny potwierdził sprawne funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością w firmie LERG.

Międzynarodowa Organizacja ds. Normalizacji została utworzona w 1947r. w Genewie. Normy ISO 9000 zawierają wymagania i wytyczne dotyczące wprowadzania i kontrolowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach. Wdrożenie SZJ zwiększa konkurencyjność firm oraz w znacznym stopniu usprawnia procesy wewnętrzne spółek. Przyczynia się to do lepszego spełniania potrzeb i wymagań klientów.