LERG obejmuje patronat nad nową klasą


W marcu br. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II W Dębicy zapadła decyzja o utworzeniu nowej klasy o profilu: operator urządzeń przemysłu chemicznego.  Otwarcie nowego kierunku będzie możliwe dzięki współpracy szkoły z firmą LERG, która obejmie patronat nad klasą chemiczną.
 
W związku z dynamicznym rozwojem firmy, LERG systematycznie zwiększa zatrudnienie w spółce, zwłaszcza na wydziałach produkcyjnych. Dlatego już rok temu wyszliśmy z inicjatywą utworzenia w szkole średniej klasy o profilu chemicznym. Udało się ją utworzyć w ZSZ Nr 1 także dzięki staraniom jej Dyrekcji oraz innych osób. Nowa klasa będzie miała na celu w lepszym stopniu przygotować młodych ludzi do obsługi maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego oraz do kontrolowania przebiegu procesów technologicznych. Uczniowie będą mieli możliwość odbycia w firmie praktyk zawodowych, a najlepsi absolwenci po ukończeniu szkoły będą mieli szanse na zatrudnienie w przedsiębiorstwie. Nauka w klasie o profilu operatora urządzeń przemysłu chemicznego zwiększy także szansę młodzieży na zatrudnienie w innych zakładach chemicznych na terenie Dębicy i okolic.
 
Więcej informacji na temat nowego kierunku znaleźć można na stronie: http://mechanikdebica.edu.pl/informatorg/3-letnia_zsz_lerg.pdf.  
Termin składania podań upływa 31 maja br. – zapraszamy!