IFS - nowy program, nowe możliwości

2011-10-24 09:35:33

Dodano: 10 stycznia 2010

Z dniem 1 stycznia 2010 roku rozpoczęliśmy pracę w nowym systemie informatycznym. Z wielu działających na rynku nasza firma wybrała IFS Applications zaliczany do najlepszych na rynku.


Prace nad wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie firmą rozpoczeliśmy w 2008 roku. Przez kolejne lata sukcesywnie wdrażaliśmy następujace moduły: HR, CRM, Dystrybucja, Produkcja, Finanse i Projekt.

Podstawowym celem jaki chcemy osiągnąć jest szybkie i pewne pozyskiwanie informacji wspierających podejmownie decyzji zarządczych i bizesowych, a w szczególności usprawnienie procesu planowania decyzji, skrócenie i zautomatyzowanie dróg przekazywania informacji. System dostarcza nam niezbędnych danych w procesie planowania takich jak: budżet roczny, plany sprzedaży długo- i krótkoterminowe, plan zakupów, plan rozwoju czy plan inwestycji.