Poliestry i fenolowe drożej

 

LERG zapowiada podwyżkę cen produkowanych nienasyconych żywic poliestrowych Estromal® w wysokości 80 €/t oraz żywic fenolowych stałych i ciekłych w wysokości odpowiedniej do wzrostu cen fenolu z ostatniego notowania 108 €/t. Podwyżka wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2012 lub zgodnie z warunkami umów.

Podwyżka cen żywic fenolowych wynika bezpośrednio z wyższych notowań cen benzenu. Na zmianę cen żywic poliestrowych Estromal® ma wpływ głównie styren jak również wzrost cen, wykazującego  w ostatnim czasie stabilizację, glikolu.
W krótkim okresie czasu nie można wykluczyć kolejnych podwyżek kluczowych surowców.

Kontakt:


Dział Handlowy
tel. 14 68 06 335
tel. 14 68 06 347
E-mail: handel@lerg.pl