LERG odznaczony tytułem „Przedsiębiorstwo Fair Play 2011”

2012-01-10 09:37:37

Dodano: 17 listopada 2011

LERG znalazł się w gronie Laureatów XIV edycji Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play”. W listopadzie 2011 Kapituła Programu, w skład której wchodzą autorytety polskiej sceny politycznej i gospodarczej, podjęła decyzję o przyznaniu naszej firmie tego zaszczytnego wyróżnienia.

 

Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" działa od 1998 r. Jego głównym zadaniem jest promowanie firm rzetelnych i etycznych. Kapituła Programu ocenia m.in. uczciwość przedsiębiorstwa w stosunku do klientów i konkurencji, dbałość o pracowników, wrażliwość na potrzeby środowiska lokalnego, wysoką jakość oferowanych produktów i usług, aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach charytatywnych a także terminowość w regulowaniu należności i wywiązywaniu się ze zobowiązań.

 

LERG od początku istnienia kładzie nacisk na etyczność działania oraz przywiązuje szczególną wagę do społecznej odpowiedzialności biznesu. Cieszy więc fakt, że zostaliśmy odznaczeni kolejnym tytułem który potwierdza, że LERG w każdym aspekcie swojej działalności kieruje się przejrzystymi i uczciwymi zasadami. To właśnie etyczna postawa LERG wobec otaczającego świata przyczynia się do sukcesu naszego przedsiębiorstwa.