Wizja


Jesteśmy wiodącą firmą wśród polskich producentów branży chemicznej pod względem wartości sprzedaży oraz osiąganych zysków.

Będziemy przodować w produkcji proekologicznych, nowoczesnych produktów spełniających potrzeby naszych Klientów.

Będziemy rozwijać swoją produkcję nie tylko w kierunku żywic syntetycznych, ale także innych produktów dających zadowolenie Klientów oraz wysoką marżę dla Spółki.

Spółka będzie dążyć do zatrudniania ludzi gotowych do identyfikowania się ze Spółką we wspólnym osiąganiu założonych celów oraz zdolnych, chętnych do nauki i rozwoju własnych umiejętności.

Pracowników Spółki będzie łączyło osiąganie zadowolenia Klienta z otrzymywanych produktów oraz tworzenie zespołów wspólnie realizujących ten cel.

Poszanowanie pracy drugiego człowieka, wzajemna pomoc, wspieranie się, zrozumienie problemów różnych działów firmy oraz chęć wspólnego rozwiązania poszczególnych problemów to główne wartości Spółki.
LERG SA / Pustków - Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3/ tel. +48 14 680 62 11 / e-mail: lerg@lerg.pl