Misja


Jesteśmy nowoczesną, proekologiczną, stale doskonalącą się firmą branży chemicznej, satysfakcjonującą Klientów i pracowników.

Zadowolenie Klientów osiągamy poprzez ciągłe monitorowanie ich potrzeb oraz profesjonalną obsługę i serwis. Poprzez nakłady na badania i rozwój dostarczamy Klientom nowoczesne produkty.

Mając na uwadze ochronę środowiska i proekologiczne produkty inwestujemy w nowoczesne instalacje bezpieczne dla środowiska i ludzi. Poszukujemy nowych produktów poprzez nakłady na badania marketingowe.

Przygotowujemy program systematycznych szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych dla pracowników, aby mogli oni w pełni wykorzystywać swoje umiejętności oraz nabywać nowe w celu opracowywania, produkcji i sprzedaży Klientom produktów odpowiadających ich potrzebom. Jesteśmy odpowiedzialni wobec naszych pracowników. Każdego z nich traktujemy jako jednostkę. Szanujemy ich godność, uznajemy ich zasługi, zapewniamy im możliwość pracy w czystości, bezpieczeństwie i porządku pracy. Nasi pracownicy mają możliwość swobodnego zgłaszania uwag i zażaleń oraz propozycji zmian. Pracownicy wykwalifikowani mają równe szanse dotyczące zatrudnienia oraz osobistego rozwoju.
LERG SA / Pustków - Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3/ tel. +48 14 680 62 11 / e-mail: lerg@lerg.pl