Historia


1937 – Spółka Akcyjna „Lignoza” w Katowicach rozpoczyna budowę nowej wytwórni w Pustkowie (do 1939) noszącej nazwę „Lignoza” SA Katowice – Wytwórnia Pustków.

1939 – Przejęcie zakładu przez władze niemieckie i wywóz maszyn do Niemiec. Z chwilą wybuchu wojny produkcja Wytwórni Pustków zostaje przerwana. Niemcy do września 1940 r. demontują i wywożą wgłąb Niemiec wszyskie maszyny i urządzenia i jednocześnie budują na terenie zakładu pomieszczenia dla wojska.

1946 – Odbudowa zakładu, produkcja pierwszych ton tłoczyw.

1948 – Poszerzenie produkcji o mieszanki mocznikowe i mieszanki bakelitowe.

1950–1955 – Intensywny rozwój zakładu, uruchomienie produkcji szeregu nowych asortymentów: klejów mocznikowych, rezolitów, baltoli, tłoczyw fenolowych, mocznikowych i melaminowych. Wybudowano 6 bloków mieszkalnych, hotel robotniczy i dom kultury wraz z kinem.

1957 – Powstanie zakładowego Klubu Sportowego „Chemik”, którego wspieramy do dziś.

1966 – Oddanie do eksploatacji instalacji do produkcji żywic poliestrowych.

1970 – Przekazanie nowego Wydziału Laminatów.

1992 – ZTS ERG został przekształcony w jednoosobową Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa.

1995 – Wniesienie akcji Spółki do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

2000 – Przystąpienie do Programu „Odpowiedzialność i Troska”, nagroda Prezesa NFOŚ, Złoty medal na targach POLEKO.

2002 – Rozbudowa instalacji do produkcji żywic poliestrowych.

2003 – Nowa instalacja formaliny.

2004 - Przejęcie firmy przez prywatnego właściciela Pana Mariana Kwiecień.

2005 – Rozbudowa reaktorów do produkcji żywic rezolitowych.

2006 – Budowa drugiej instalacji do produkcji żywic poliestrowych.

2006 - Uruchomienie instalacji do produkcji nowolaków drobnomielonych.

2007 – Uruchomienie reaktora do produkcji żywic wodorozcieńczalnych.

2008 – Uruchomienie trzeciej nitki instalacji do produkcji żywic poliestrowych.

2009 – Zmiana nazwy zakładu na LERG SA.

2010 2011 - Modernizacja stokażu surowców
oraz stanowisk do załadunku i rozładunku autocyster na Wydziale Żywic Aminowych, rozbudowa Wydziału Żywic Poliestrowych i Fenolowych  o nowe aparaty nowolakowe.

2011 - Utworzenie spółki córki Lerg-Chem obsługującej produkcję
wyrobów marki Polfill.

2014 – Przejęcie producenta opakowań giętkich Marpol S.A.
z Ignatek k. Białegostoku.

2016 – Marpol S.A. wykupił 100% udziałów GTX HANEX PLASTIC Sp. z o.o. - producenta folii termoformowalnych, preform i butelek PET.

2019 - Zakup Zakładów Chemicznych Permedia S.A. w Lublinie - producenta środków barwiących i dodatków przeznaczonych do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

2020 - Zakup Zakładów Tworzyw Sztucznych Izo-Erg z Gliwic - producenta laminatów elektroizolacyjnych i konstrukcyjnych.

2021 (marzec) - Zakup spółki Ciech Żywice z Nowej Sarzyny - producenta żywic poliestrowych i epoksydowych (zmiana nazwy spółki na Sarzyna Chemical).


2021 (wrzesień) – Zakup spółki Elana Pet z Torunia, specjalizującej się w recyklingu PET oraz produkcji maszyn i zbiorników stalowych (zmiana nazwy spółki na Lerg-Pet).  

 

 

 

LERG SA / Pustków - Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3/ tel. +48 14 680 62 11 / e-mail: lerg@lerg.pl