Unia dla przedsiębiorczych


W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego pod hasłem UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH - PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ  przedsiębiorstwa mogą starać się o dofinansowanie ze środków UE. Pomoc finansowa ma na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez m.in.: ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług doradczych, wspieranie inwestycji przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska. Instytucjami wdrażającymi dla poszczególnych projektów  w zależności od obszaru pomocy są: Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Firma LERG S.A. zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zakresu ochrony środowiska pn. MODERNIZACJA INSTALACJI DO TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ŚCIEKÓW I GAZÓW ODLOTOWYCH.

W rezultacie przedsiębiorstwo dysponuje kompletnym węzłem odpylania spalin oraz  nowoczesnym systemem ciągłego pomiaru wielkości emisji z instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów.
Projekt został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
   
LERG SA / Pustków - Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3/ tel. +48 14 680 62 11 / e-mail: lerg@lerg.pl