Dyrekcja


Prezes Zarządu LergMarian Kwiecień
Prezes Zarządu


Agnieszka Kozubek-Bespalenko - V-ce Prezes Lerg SAAgnieszka Kozubek – Bespalenko
V-ce Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Andrzej Korona - Członek Zarządu Lerg SAAndrzej Korona
Członek Zarządu
Dyrektor ds. Zakupów i Logistyki
Leszek Rudke - Dyrektor Produkcyjno-Techniczny Lerg SALeszek Rudke
Prokurent
Dyrektor Produkcyjno –Techniczny
Adam Bek - Dyrektor ds. Ekonomicznych Lerg SAAdam Bek
Dyrektor ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy
Mariola Szczęch - Dyrektor Handlowy Lerg SAMariola Szczęch
Dyrektor Handlowy


LERG SA / Pustków - Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3/ tel. +48 14 680 62 11 / e-mail: lerg@lerg.pl