Dyrekcja


Prezes Zarządu LergMarian Kwiecień
Prezes Zarządu

tel. +48 14 680 65 77
e-mail: lerg@lerg.pl


Agnieszka Kozubek-Bespalenko - V-ce Prezes Lerg SAAgnieszka Kozubek – Bespalenko
V-ce Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

tel. +48 14 680 65 77
e-mail: agnieszka.kozubek@lerg.pl

Andrzej Korona - Członek Zarządu Lerg SAAndrzej Korona
Członek Zarządu
Dyrektor ds. Zakupów i Logistyki

tel. +48 14 680 62 13
e-mail: andrzej.korona@lerg.pl

Leszek Rudke - Dyrektor Produkcyjno-Techniczny Lerg SALeszek Rudke
Prokurent
Dyrektor Produkcyjno –Techniczny

tel. +48 14 680 62 13
e-mail: leszek.rudke@lerg.pl

Adam Bek - Dyrektor ds. Ekonomicznych Lerg SAAdam Bek
Dyrektor ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

tel. +48 14 680 62 13
e-mail: adam.bek@lerg.pl
Mariola Szczęch - Dyrektor Handlowy Lerg SAMariola Szczęch
Dyrektor Handlowy

tel. +48 14 680 62 13
e-mail: mariola.szczech@lerg.pl
LERG SA / Pustków - Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3/ tel. +48 14 680 62 11 / e-mail: lerg@lerg.pl