Wyroby


Projektując kolejne wyroby zawsze mamy na względzie ochronę środowiska. Wiele z naszych produktów ulega biodegradacji. Jesteśmy największym w Polsce przetwórcą recyklatu z odpadów butelek PET do żywic. Jeśli ułożylibyśmy butelki 1,5l po napojach jedna za drugą, to każdego roku utworzylibyśmy drogę o długości 25 tys. km, co przekracza odległości między północnym a południowym biegunem! Pożądanym efektem przy przetwórstwie żywic poliestrowych jest niska emisja styrenu. Jesteśmy dumni, że umiemy (dzięki produkowanemu przez nas preparatowi) to zjawisko w znacznym stopniu ograniczyć.

LERG SA / Pustków - Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3/ tel. +48 14 680 62 11 / e-mail: lerg@lerg.pl