Powietrze


Konsekwentnie staramy się minimalizować niekorzystne dla środowiska naturalnego skutki naszego funkcjonowania, dlatego uruchomiliśmy instalację do spalania odpadów niebezpiecznych i odgazów. Dzięki tej instalacji do powietrza nie trafiają substancje szkodliwe. Proces ten przyczynia się do zmniejszenia zapotrzebowania na „nową” energię, gdyż postaraliśmy się o wykorzystanie powstałego w procesie spalania ciepła. Wszystkie procesy są monitorowane poprzez odpowiednią aparaturę.
LERG SA / Pustków - Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3/ tel. +48 14 680 62 11 / e-mail: lerg@lerg.pl