Związki zawodowe


LERG szanuje swobodę pracowniczą w zakresie przynależności do grup zawodowych.  W firmie funkcjonują obecnie 3 organizacje związkowe: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników LERG S.A. w Pustkowie, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy LERG S.A. oraz Zakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników w LERG S.A.
LERG SA / Pustków - Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3/ tel. +48 14 680 62 11 / e-mail: lerg@lerg.pl