Zdrowie


... i bezpieczeństwo pracy – Stare porzekadło mówi: „lepiej zapobiegać niż leczyć”. My wdrażamy to w życie.
Cieszymy się, że liczba absencji w naszej firmie nie jest duża. Wierzymy również, że w dużym stopniu dzieje się tak dzięki organizowanych corocznie przez LERG szczepieniach przeciwko grypie oraz zapewnieniu opieki lekarza medycyny pracy. W trosce o opiekę nad pracownikami kierujemy i monitorujemy badania okresowe.
Bezpieczeństwo pracowników jest jednym z naszych priorytetów. W związku z tym nad wszystkim czuwa nasz inspektor BHP, który z jednej strony edukuje pracowników a z drugiej eliminuje mogące pojawić się zagrożenia.
LERG SA / Pustków - Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3/ tel. +48 14 680 62 11 / e-mail: lerg@lerg.pl