Szkolenia


Jesteśmy przekonani, że na osiągane przez firmę rezultaty ma wpływ przede wszystkim wykwalifikowana załoga. Dlatego też szkolimy nie tylko kadrę kierowniczą ale pracowników na każdym stanowisku pracy. Corocznie w szkoleniu bierze udział ponad 50% załogi – niektórzy nawet w kilku różnych.
LERG SA / Pustków - Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3/ tel. +48 14 680 62 11 / e-mail: lerg@lerg.pl