Komunikacja


Chcemy dobrze rozumieć naszych pracowników i sami dobrze być rozumianym przez nich. Dlatego też stworzyliśmy narzędzia komunikacji do wymiany uwagi i opinii. Pracownicy mogą przekazywać swoje uwagi i spostrzeżenia anonimowo poprzez skrzynki uwag, dostępne w wielu miejscach zakładu. Na poruszane przez nich sprawy Kierownictwo odpowiada informacjami na tablicach ogłoszeń lub na łamach kwartalnika „Nasz LERG”. Nasze działania poddajemy weryfikacji poprzez badanie satysfakcji pracowniczej. Badanie jest dobrowolne i anonimowe. Forma taka sprawia, że pracownicy biorą chętnie w niej udział.
LERG SA / Pustków - Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3/ tel. +48 14 680 62 11 / e-mail: lerg@lerg.pl