CSR


Społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest przejawem mody czy praktyką „dobrze widzianą”. Jest działaniem, które wynika ze zrozumienia nowoczesnej filozofii biznesu. Firma, która zdaje sobie z tego sprawę, prowadzi z otoczeniem dialog wsłuchując się w jego potrzeby, a z drugiej strony wyciąga wnioski i wprowadza odpowiednie działania. Dba o dobre relacje z szeroko pojętymi interesariuszami, ponieważ wie, że prowadzenie biznesu zrównoważonego przyniesie korzyści nie tylko otoczeniu, lecz również spotęguje osiągane przez przedsiębiorstwo rezultaty. Na potwierdzenie tego, że idea ta jest nam bliska, chcemy przedstawić naszą działalność na tym obszarze.


Zasady postępowania w biznesie LERGLERG SA / Pustków - Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3/ tel. +48 14 680 62 11 / e-mail: lerg@lerg.pl